Δρ. Δημήτρης Χαϊδόπουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

“Οι σύγχρονες εξελίξεις
στην γυναικολογική ογκολογία
έχουν καταφέρει να βελτιώσουν
ακόμη περισσότερο τη στρατηγική
αντιμετώπισης του γυναικολογικού
καρκίνου προοιωνίζοντας ένα ελπιδοφόρο μέλλον.”

Φροντίδα

Κόλπος

HPV

Καρκίνος Ενδομητρίου

Check Up

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις