Τράχηλος της μήτρας

Το ανώτερο μέρος της μήτρας λέγεται σώμα της μήτρας και φιλοξενεί το έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το κατώτερο μέρος της ονομάζεται τράχηλος της μήτρας και είναι ένας ινομυώδης σωλήνας, που φέρνει σε επικοινωνία το σώμα της μήτρας με τον κόλπο.


Καρκίνος τραχήλου της μήτρας

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο 4ος συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Ο συγκεκριμένος καρκίνος προκαλείται από την λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων κονδυλωμάτων (Human Papillomavirus – HPV) ο οποίος μεταδίδεται με την σεξουαλική επαφή. Η λοίμωξη από τον ιό HPV είναι πολύ συχνή (αφορά το70-80% των γυναικών αλλά και των ανδρών αναπαραγωγικής ηλικίας) και τις περισσότερες φορές ο ίδιος ο οργανισμός θα εξαλείψει τον ιό. Σε κάποιες περιπτώσεις, η λοίμωξη θα επιμείνει και μπορεί να προκαλέσει κάποια προκαρκινική κατάσταση στον τράχηλο της γυναίκας (Cervical Intraepithelial Neoplasia – CIN). Εάν η βλάβη αυτή δεν ελεγχθεί και θεραπευθεί ενδέχεται σε βάθος χρόνου να μεταπέσει σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Η πρωτογενής πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας επιτυγχάνεται με τον εμβολιασμό με το 9δύναμο εμβόλιο (Gardasil-9) κατά του HPV ενώ η δευτερογενής πρόληψη γίνεται με τη λήψη του Τέστ Παπανικολάου και την HPV γονοτύπηση  η οποία καταδεικνύει τον ακριβή HPV τύπο που έχει η γυναίκα.

Προτεινόμενες θεραπείες

Το αν θα κάνει θεραπεία μία γυναίκα θα καθορισθεί από τα δεδομένα τα οποία θα έχει στη διάθεσή του ο θεράπων ιατρός, δηλαδή το τέστ Πάπανικολάου, την γονοτύπηση και την κολποσκόπηση που θα πραγματοποιήσει. Κατά τη διάρκεια της κολποσκόπησης ενδέχεται να χρειαστεί η λήψη βιοψιών. Αυτές είναι που θα καθορίσουν το εάν υπάρχει κάποια προκαρκινική βλάβη στον τράχηλο. Κάποιες υψηλόβαθμες προκαρκινικές αλλοιώσεις (CIN 2-3) θα χρειαστούν θεραπεία ενώ τις περισσότερες φορές που οι βλάβες είναι χαμηλόβαθμες (CIN 1) δεν θα χρειαστεί θεραπεία.

Οι προκαρκινικές βλάβες θεραπεύονται με την κωνοειδή εκτομή του τραχήλου της μήτρας δηλαδή αφαίρεση ενός μικρού κωνοειδούς τμήματος αυτού. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να γίνει η κωνοειδής εκτομή του τραχήλου: LLETZ η Loop, Laser, NETZ, με νυστέρι κλπ. Τις περισσότερες φορές οι γυναίκες που υποβάλλονται σε τέτοιου είδους επεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας η τεκνοποίησης.

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, διηθητικός καρκίνος στον τράχηλο αναπτύσσεται μόνο στις περιπτώσεις όπου η γυναίκα δεν υποβάλλεται στον τακτικό της έλεγχο και έτσι κάποια προκαρκινική αλλοίωση θα μεταπέσει σε καρκίνο σε βάθος χρόνου. Τα αρχικά στάδια του διηθητικού καρκίνου του τραχήλου της μήτρας αντιμετωπίζονται πάντα χειρουργικά ενώ τα πιο προχωρημένα στάδια ανταποκρίνονται καλά τις περισσότερες φορές στη συνδυασμένη ταυτόχρονη χημειο-ακτινοθεραπεία.