Ωοθήκες – Σάλπιγγες

Είναι τα όργανα, εντός των οποίων φυσιολογικά επέρχεται η γονιμοποίηση. Έχουν σχήμα επιμήκους σωληνίσκου και συνδέουν την κοιλότητα της μήτρας με την κοιλότητα της κοιλιάς. Οι σάλπιγγες είναι δύο και εκφύονται από τα πλάγια του σώματος της μήτρας. Έχουν μήκος περίπου 10-13 cm και εξωτερική διάμετρο 0,05-1,0 cm. Διακρίνονται τέσσερα τμήματα της σάλπιγγας: το ενδομήτριο (διάμεσο) τμήμα της σάλπιγγας, ο ισθμός, η λήκυθος και ο κώδωνας, που το άκρο του καταλήγει στους κροσσούς. Το διάμεσο τμήμα της σάλπιγγας πορεύεται εντός του τοιχώματος της μήτρας και εκβάλλει στο κέρας δια του μητριαίου στομίου της σάλπιγγας. Ο ισθμός είναι το εστενωμένο μικρό τμήμα της σάλπιγγας πλησίον της μήτρας με εσωτερική διάμετρο 1 έως 3 mm. Η λήκυθος είναι το μακρύτερο και ευρύτερο τμήμα και διευρύνεται στο ακραίο τμήμα της, καταλήγοντας στον κώδωνα και στους κροσσούς.

Επεμβάσεις

  • Επεμβάσεις πρωτογενούς κυτταρομείωσης με πολυοργανικές εκτομές για την επίτευξη μηδενικής υπολειμματικής νόσου (Primary Debulking Surgery). Αφορούν ασθενείς με εκτεταμένο καρκίνο ωοθηκών – σαλπίγγων σταδίων ΙΙΙ και IV. 
  • Επεμβάσεις ενδιάμεσης κυτταρομείωσης (Interval Debulking Surgery). Αφορούν ασθενείς με καρκίνο ωοθηκών  και σαλπίγγων σταδίων III-IV οι οποίες υποβλήθηκαν πρώτα σε 3 κύκλους χημειοθεραπείας. 
  • Επεμβάσεις για αρχόμενο καρκίνο ωοθηκών – σαλπίγγων (στάδια Ι-ΙΙ). 
  • Επεμβάσεις για όγκους ωοθηκών και σαλπίγγων Οριακής κακοήθειας (Borderline Tumors of the ovary) 
  • Επεμβάσεις για καλοήθεις παθήσεις ωοθηκών – σαλπίγγων

Προτεινόμενες θεραπείες

Το διάμεσο τμήμα της σάλπιγγας πορεύεται εντός του τοιχώματος της μήτρας και εκβάλλει στο κέρας δια του μητριαίου στομίου της σάλπιγγας. Ο ισθμός είναι το εστενωμένο μικρό τμήμα της σάλπιγγας πλησίον της μήτρας με εσωτερική διάμετρο 1 έως 3 mm. Η λήκυθος είναι το μακρύτερο και ευρύτερο τμήμα και διευρύνεται στο ακραίο τμήμα της, καταλήγοντας στον κώδωνα και στους κροσσούς.